Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.
Rada wypracowuje obecnie nowy kształt programu.


Aktualności

22 kwietnia 2016 r.Znamy Radę i nową formułę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
22 kwietnia 2016 r. Terminarz posiedzeń Rady NPRH